Ekspert w zakresie nadzoru loterii, organizacji konkursów
i programów lojalnościowych

Beata Wentura- Dudek

"Doskonała loteria promocyjna to taka, która nie tylko przyciąga klientów, ale też stoi na mocnych, prawnych fundamentach. Daj się poprowadzić ekspertowi."

Moją specjalizacją jest nadzorowanie loterii promocyjnych. Nadzoruję loterie promocyjne, audioteksowe, fantowe, zajmuję się ich obsługą formalno-prawną, prowadzę szkolenia, przygotowuję regulaminy, uzyskuję zezwolenia. Dodatkowo zajmuję się wsparciem w organizacji konkursów, sprzedaży premiowych programów lojalnościowych. Przygotowuję regulaminy tych akcji, weryfikuję materiały reklamowe, rozpatruje reklamację.

Usługi z zakresu obsługi loterii promocyjnych

Kompleksowa obsługa prawna akcji promocyjnych

Gotowe wzory oraz przygotowanie indywidualnych regulaminów loterii, konkursów i sprzedaży premiowych

Nadzór i obsługa prawna loterii oraz uzyskiwanie zezwoleń na przeprowadzenie loterii

Szkolenia z zakresu organizacji gier hazardowych, organizacji akcji promocyjnych, ochrony danych osobowych, wydawanie zaświadczeń uprawniających do nadzoru nad loteriami

Pomoc w prawnym i podatkowym rozliczeniu akcji promocyjnych

Konsultacje prawne

Poznaj szczegóły usług

Oferujemy pełen zakres usług prawnych, które są niezbędne do bezproblemowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Twojej kampanii promocyjnej.

Szukasz sprawdzonego doradcy ds. organizacji loterii promocyjnych?

Uzyskałam zezwolenia i nadzorowałam ponad 1000 loterii promocyjnych, zapewniając klientom pewność, że ich kampanie są skuteczne oraz w pełni zgodne z prawem. Przez lata pracy jako ekspert ds. loterii, zyskałam wszechstronną wiedzę i praktyczne doświadczenie, dzięki, którym świadczone przeze mnie usługi są najwyższej jakości na każdym etapie organizacji konkursu czy loterii.

Organizacja szkoleń prawno-podatkowych i e-konsultacji dla klientów

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu podstaw prawno-podatkowych związanych z organizacją loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, fantowych konkursów, programów lojalnościowych, sprzedaży premiowych, programów motywacyjnych, a także szkolenia z zakresu ochronnych danych osobowych i szkolenia z zakresu ochrony autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. Realizujemy szkolenia otwarte, zamknięte dla wybranych grup, szkolenia dedykowane oraz szkolenia indywidualne. Po wcześniejszej analizie, dostosowujemy program szkolenia do potrzeb naszego Klienta. Po szkoleniach wydajemy Certyfikaty ich ukończenia.

Prowadzimy szkolenia z zakresu podstaw prawno-podatkowych związanych z organizacją loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, fantowych konkursów, programów lojalnościowych, sprzedaży premiowych, programów motywacyjnych, a także szkolenia z zakresu ochronnych danych osobowych i szkolenia z zakresu ochrony autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. 

E-konsultacje

Rozumiemy różne potrzeby naszych Klientów. Oferujemy pełną obsługę prawno-podatkową akcji wspierających sprzedaż, ale oferujemy również krótsze lub dłuższe e-konsultacje prawne i podatkowe konkretnych problemów naszych Klientów związanych z organizacją danej akcji promocyjnej lub pomysłem na organizację takiej akcji. Weryfikujemy i poprawiamy regulaminy i inne dokumenty przygotowane przez naszych Klientów w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi. W zależności od potrzeb proponujemy konsultacje i spotkania na platformach online lub spotkania osobiste. Przygotowujemy pracowników Agencji Reklamowych do rozmów z Klientami i do udziału w przetargach.

Rozumiemy różne potrzeby naszych Klientów. Oferujemy pełną obsługę prawno-podatkową akcji wspierających sprzedaż, ale oferujemy również krótsze lub dłuższe e-konsultacje prawne i podatkowe konkretnych problemów naszych Klientów związanych z organizacją danej akcji promocyjnej lub pomysłem na organizację takiej akcji. Weryfikujemy i poprawiamy regulaminy i inne dokumenty przygotowane przez naszych Klientów w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi.

Gotowe wzory dokumentów do organizacji loterii, konkursów i programów lojalnościowych

Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w terminie jednego dnia roboczego otrzymasz wybrany dokument lub komplet dokumentów.

Gotowe wzory dokumentów do organizacji loterii, konkursów i programów lojalnościowych

Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w terminie jednego dnia roboczego otrzymasz wybrany dokument lub komplet dokumentów.

Zobacz relację z obsługiwanych loterii promocyjnych

Chcesz zorganizować loterię promocyjną
i potrzebujesz pomocy prawnej?

Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami i gotową wiedzą – dołącz do grona zadowolonych klientów już dziś!

Dlaczego dobrze przygotowany regulamin jest tak ważny?

Regulamin to podstawowy dokument w każdej loterii promocyjnej czy konkursie. Jego dokładne i prawidłowe przygotowanie to klucz do sukcesu oraz gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla organizatorów, jak i uczestników. Określa on jasne zasady i warunki uczestnictwa, minimalizując ryzyko nieporozumień i potencjalnych sporów. W przypadku ewentualnych problemów prawnych, stanowi niezbity dowód na transparentność i uczciwość działań organizatora. Ponadto, sprawny regulamin świadczy o profesjonalizmie firmy, co przekłada się na pozytywny wizerunek marki i lojalność klientów.

Najnowsze wpisy